เปิดให้ทดลองใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับนักศึกษา และบุคลากร มรย.

14 มิถุนายน 2559 (ซุลกิฟลี ยิงทา) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับนักศึกษา และบุคลากร มรย.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดให้ทดลองใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับนักศึกษา และบุคลากร มรย. ในรูปแบบใหม่ โดยผู้ใช้สามารถใช้ YRU Authen ในการเข้าจัดการกับพื้นที่เว็บไซต์ส่วนตัวนี้ได้

          - บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับนักศึกษา http://student.yru.ac.th

          - บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับบุคลากร http://personal.yru.ac.th

ส่วนรายละเอียดการใช้งาน สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งาน  ที่เมนู  SUPPORT > USER MANUAL

หากต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรภายใน 22404 ,  อีเมล์ [email protected]

อย่าลืม ตอบแบบสอบถาม / แนะนำติชม เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเรา