การลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac address) สำหรับใช้งาน YRU-WiFi

27 มิถุนายน 2564 (วินัย แคสนั่น) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ด้วยการระบุยืนยันตัวตน จากหมายเลขอุปกรณ์ (MAC Address)
--------------------------------------------------------------


           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์แบบพกพา เพื่อรองรับให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาทุกประเภท อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค เป็นต้น สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ และเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิในการใช้ ดังนี้ 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยลงทะเบียนอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ 

2. นักศึกษาลงทะเบียนอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 3 อุปกรณ์

สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ลิงก์  http://passport.yru.ac.th  (คู่มือการลงทะเบียน Mac Address)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line ID : @iwo5069y
URL : https://lin.ee/CeJTx4F

     

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด