กิจกรรม “ICT Helpdesk สัญจร” ครั้งที่ 6

21 กุมภาพันธ์ 2560 (Root) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ICT Helpdesk สัญจร” ครั้งที่ 6
 วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กิจกรรมนักศึกษา
 ซึ่งในกิจกรรม... มีการให้บริการแบบฟรี ๆ จากทีมงาน ICT Helpdesk ศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย บริการรับลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) สำหรับใช้งาน YRU-WiFi บริการซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบพกพาเบื้องต้น ให้บริการกับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ฟรี

ขอบคุณสำหรับการใช้บริการ

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด