การเชื่อมต่อ YRU-WiFi

8 กรกฎาคม 2564 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

แนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย YRU-WiFi

  1.  ผู้ใช้บริการต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  2.  ลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) ผ่านระบบ YRU Passport
       URL :: http://passport.yru.ac.th

  3.  ตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-WiFi ดังนี้

  • 1. เลือกสัญญาณ WiFi ชื่อ YRU-WiFi หรือ  YRU-WiFi(Drom)
  • 2. เลือกการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced)

  • 3. ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว (Mac Address type) 
    4. เลือก ใช้ที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ (Phone MAC)  
    5. บันทึกหรือกดเครื่องหมาย ถูก

  4. เชื่อมต่อสัญญาณ YRU-WiFi หรือ  YRU-WiFi(Drom)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line ID : @iwo5069y
URL : https://lin.ee/CeJTx4F

     

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด