แจ้งปัญหาการใช้งาน YRU-WiFi

23 กรกฎาคม 2560 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

แจ้งปัญหาการใช้งาน YRU-WiFi  ได้ที่นี่ คลิก yes

สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ที่นี่