เปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายรูปแบบใหม่ชื่อ YRU-802.1X สำหรับนักศึกษา

29 กันยายน 2560 (Root) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

         ด้วยทางศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย YRU-802.1X และ YRU-802.1X(True)  สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รูปแบบการใช้งาน

สำหรับอุปกรณ์ IPHONE,IPAD, IPOD TOUCH (APPLE)
   เชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X =>> กดเชื่อมต่อ กรอกข้อมูลระบุตัวตน :: user กรอกรหัสผ่าน ::password >>กดเชื่อถือ(ยอมรับ)

สำหรับอุปกรณ์ smart phone ระบบปฏิบัติการ ANDROID
   เชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X  =>> เลื่อกรูปแบบความปลอดภัยเป็น PEAP กรอกข้อมูลระบุตัวตน :: user กรอกรหัสผ่าน ::password >>กดเชื่อมต่อ

สามารถศึกษาคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การเชื่อมต่อ YRU-802.1X

NSE