ระบบเครื่องแม่ข่าย (VM ESXi)

14 มิถุนายน 2559 (Root) บริการของเรา

         บริการ เครื่องแม่ข่าย (VM ESXi) เป็นบริการในรูปแบบของ VPS ย่อมาจากคำว่า Virtual Private Server คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานเสมือนกับเราใช้งานเซิร์ฟเวอร์จริงๆ  ไว้บริการสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้งานเฉพาะด้านที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง