คู่มือการลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) สําหรับใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย YRU-WiFi

6 พฤษภาคม 2563 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

คู่มือการลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) สําหรับใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย YRU-WiFi

การลงทะเบียน YRU-WiFi ผ่านระบบ YRU Passport
1. เข้าสู่ระบบ YRU Passport ผ่านทางเว็บไซต์ http://passport.yru.ac.th

2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ YRU Passport
(Username Password เดียวกับการลงชื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต)
3. เลือกเมนู Register YRU WIFI
4. กดปุ่ม New
4.1 กรอกชื่อ หรือยี่ห้ออุปกรณ์ในช่อง Device Name
4.2 กรอกข้อมูลอุปกรณ์ (Mac Address) จํานวน 12 หลัก ในช่อง Mac Address 
      ***คู่มือตรวจสอบค่า Mac Address Wi-Fi ***
4.3 กดปุ่ม Submit และจะมีข้อมูลอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้วปรากฏขึ้น