ระบบเว็บโฮสติ้ง (Hosting)

14 มิถุนายน 2559 (Root) บริการของเรา

งานระบบเครือข่ายให้บริการ ระบบเว็บโฮสติ้ง (Hosting) ให้กับหน่วยงานภายใน บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

            เว็บโฮสติ้ง คือ พื้นที่การใช้งานในอินเทอร์เน็ต สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป โฮสติ้งมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้เหมือนกับ ฮาร์ดดิสก์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ฉะนั้นถ้าคุณมีพื้นที่การใช้งานโฮสติ้งที่มาก คุณก็จะสามารถเก็บ ไฟล์, รูปภาพ, เอกสาร และอื่นๆ ได้มากตามไปด้วยเช่นกัน บางครั้งเราอาจเรียกได้หลายแบบเช่น โฮสติง โฮสติ้ง เว็บโฮสติ้ง โฮสต์ แต่ทั้งหมดก็มีความหมายเหมือนกัน

      - บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับนักศึกษา http://student.yru.ac.th

      - บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับบุคลากร http://personal.yru.ac.th

      - สำหรับหน่วยงานภายใน ส่งคำขอมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด