ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (YRU Passport)

15 กันยายน 2564 (Root) บริการของเรา

การใช้งานระบบ YRU Passport

- บริการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวกันในการลงชื่อเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศใดๆ ที่มีบริการของ YRU Passport
- ใช้สําหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
- บริการลงทะเบียนใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย
- บริการลงทะเบียนใช้งาน YRU-WiFi

คู่มือการใช้งานระบบ YRU Passport (คลิก)

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ 

Line ID : @iwo5069y
URL : https://lin.ee/CeJTx4F