แนวทางการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X

22 ธันวาคม 2564 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

แนวทางการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X
1. เข้าการตั้งค่า WiFi เลือกสัญญาณ YRU-802.1X กดลืม/ลบ/ไม่จำเครือข่าย แล้วทำการเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X ใหม่
2. ตรวจสอบ user password การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ โดยเข้าระบบ passport.yru.ac.th
3. ตรวจสอบการตั้งค่าเชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X ตามคู่มือการให้บริการ
4. ตรวจสอบการติดตั้ง Driver WiFi ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line ID : @iwo5069y
URL : https://lin.ee/CeJTx4F