การเชื่อมต่อ YRU-802.1X(Android)

4 เมษายน 2565 (Root) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

การเชื่อมต่อ YRU-802.1X สำหรับ Android

การเชื่อมต่อ YRU-802.1X สำหรับ Android

1. เมนูการตั้งค่า WiFi เปิดใช้งาน WiFi
2. ค้นหาสัญญาณ YRU-802.1X หรือ YRU-802.1X (Dorm)
3. เชื่อมต่อสัญญาณ YRU-802.1X หรือ YRU-802.1X (Dorm)
    3.1. เลือกความปลอดภัยเลือก PEAP
    3.2. การตรวจสอบเลือก ไม่มี หรือไม่ต้องตรวจสอบ
    3.3. ใบรับรอง CA เลือก ไม่ต้องตรวจสอบ
    3.4. เอกลักษณ์ (Identifile )  User Authen YRU Passport
    3.5. รหัสผ่าน (Password)     Password Authen YRU Passport
    3.6. กดปุ่มเชื่อมต่อ (connect)

4. เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด